Пластика и портрети

Скулптура изработена от стиропор и защитена с полимер цимент за външна декорация.

Монументи

Скулптурна композиция “Спортна надпревара”,
Стадион Герена - алея на героите