Дистрибуция и търговия

От самото създаване на фирма Гилмор през 1997 год., тя се занимава с външнотърговската и вътрешнотърговската дейност със стоки и услуги, импорт и експорт, както и с търговия. Натрупаният опит през годините, както и професионалния екип на “Гилмор”, реши да разшири дейността си в сферата на медицинската търговия и детското здраве.

https://gilmor.eu/wp-content/uploads/2024/01/delivery-men-loading-carboard-boxes-van-while-getting-ready-shipment_637285-2289-300x200.jpg