Реставрация

Възстановяване и реставрация на орнаменти. Реконструкция и функционално изменение, в реставрирането и консервацията на сертифицирани стари сгради с архитектурна и културна стойност.