Строителство

Фирмата предлага инженерингови решения

„ До Ключ”в областта на:

Разработване на идейни, технически и работни проекти по всички части включително и интериорен дизайн

Проектиране и строителство на жилищни и административни сгради

Реконструкцията, функционалното изменение, реставрирането и консервацията на сертифицирани стари сгради с архитектурна и културна стойност

Консултиране, проектиране и управление на инвестиционни проекти

Нашите клиенти са от страната и чужбина. Изпълнили сме множество проекти за различни възложители, като банкови, административни и частни институции. 50% от проектите ни са на постоянни Възложители. Останалата част от нашата работа е свързана с инвестиции в луксозно жилищно строителство.